woensdag 11 juni 2014

Heemtuin Leiderdorp

I've been to the Heemtuin (botanical garden) in Leiderdorp for a lovely walk. Every year they put pieces of art in the park. The park has lots of special plants, very interesting. At the edge of the park there's a small house where an artist keeps her atelier. She makes very beautiful and different pottery. I was allowed to take photo's of her work.
Ik ben naar de heemtuin in Leiderdorp geweest voor een verrukkelijke wandeling. Ieder jaar worden er kunstwerken in het park tentoongesteld. Er groeien veel bijzondere planten in het park. Aan de rand staat een huisje waarin een artieste haar atelier heeft. Ik mocht foto's maken van haar werk. 

seedheads of the teasel
zaadhoofden van de kaardebol
 seedheads of avens
zaadpluis van nagelkruid
ragged robin
dagkoekoeksbloem
sword flag
gele lis
Kentucky blue crown
beemdkroon
Knautia arvensis
Solomon's seal
Salomonszegel
lots of roses flowering there
veel bloeiende rozen

art in the park 

kunst in het park  

 this is my favorite, how gorgeous
dit is mijn favoriet, wat prachtig

pottery

pottenbakkerij

detail
keramiekatelier de lange akker
van margreet roorda

Geen opmerkingen: