woensdag 11 juni 2014

textielpagina's/fabric pages

I enjoy participating in fabric page swaps and when one finished I jumped into the next. Then life kicked in and my planning went out of the window. Now I've fallen terribly behind. I'm working on the pages now and I keep out of doing anything else. For now I'm making the tops in a row and will add backing and pockets later on in one go.
Ik doe graag mee aan ruilen van textielpagina's en toen de ene was afgelopen ging ik gelijk verder met een volgende. Toen stak het leven een stokje voor mijn zorgvuldige planning en alles ging de mist in. Nu loop ik enorm achter. Nu werk ik aan de pagina's en probeer niks anders te doen. Ik maak nu eerst de voorkanten, later zet ik in een keer alle achterkanten en zakjes eraan.
To do
 • 2013
 • theme/thema  tea/thee
 • 2014 
 • jan   countries/landen
 • febr  no theme/geen thema
 • mrt   flowers/bloemen
 • mrt   nature/natuur
 • april  landscape/landschap
 • mei   mermaid/zeemeermin
 • june  fruit
 • july   life in the undergrowth/leven in het kreupelhout
 • aug  trees/bomen
 • sept  out of Africa
 • okt   dragon- or damselfly/ libel of waterjuffer
 • nov   a journey/ een reis
 Tea theme. Since all participants before me did something with tea pots and tea cups and such I decided to do a tea rose. I found the top a bit boring so I beaded a spiral onto the rose and took a little corner from the rose. Now I'm happy with the result.
Thee thema. Aangezien degenen voor mij allemaal iets hadden gedaan met theepotten en theekopjes en zo, besloot ik het over een andere boog te gooien. Zie hier: de theeroos. Na 't naaien vond ik 't er nog saai uitzien. Ik heb er een spiraal van kralen opgenaaid en nog een hoekje van de roos afgehaald. Zo vind ik 'm goed gelukt.
The country theme is very difficult for me. I don't travel, I hardly get out of my hometown at all.
It took a very long time for me to come up with making a pagode. I found a nice drawing on the internet. I adjusted it to the 8"x8"size. I drew the picture onto water soluble fleece, made a sandwich of white cotton and iron on filling and stitched away.
Het landenthema is een probleem voor mij. Ik reis niet, ik kom zelfs nauwelijks mijn woonplaats uit. Ik heb wel heel erg lang moeten nadenken vooraleer ik op het idee van een pagode kwam. Een rondje internet leverde een leuke tekening op die ik heb aangepast aan het formaat van 20 x 20 cm. Ik heb de tekening overgetrokken op wateroplosbaar vlies en ik heb een sandwich gemaakt van witte katoen en opstrijkbare vulling. En stikken maar.
And now for the coloring, embroidery and embellishing.
En nu kleuren, borduren en versieren.
Next: purple and/or red flowers. Easy. I had just picked up the current issue of Stitch and they showed a nice way of making butterfly bush.
Volgende: paarse en/of rode bloemen. Makkie. Ik had juist het nieuwe nummer van Stitch opgehaald en daar stond een techniek in om vlinderstruikbloemen te maken.
design/ontwerp
fabric selection/ stofjes uitgezocht
 snippets between two layers of water soluble fleece
snippers tussen twee lagen wateroplosbaar vlies
 stitched/gestikt
nice background fabric
prima stofje voor de achtergrond
I forgot the February theme: none. I decided to go for one of my favorites: either folk style or stitchery. 
Nou vergeet ik het februarithema: geen. Ik besloot iets in mijn favoriete stijl te maken nl. folk of borduur.
 The embroidery is done and the fabrics are selected. The design is by Red Brolly.
Het borduurwerk is klaar en de stofjes zijn uitgezocht. Het patroon is van Red Brolly.
I have made a list of ideas for the next themes. I'm enjoying making these pages and working through the backlog.
Ik heb een lijst met ideeën gemaakt voor de volgende thema's. Ik ben lekker bezig en werk m'n achterstand ook nog weg.
This page came all the way from Australia and had been made by Faye. I requested a spring theme. She has made a background of snippets, layered it with tulle and stitched it down. Then she made the flowers on top, plus a butterfly and a 3D ladybug. I love this page. The back is done with a bright tullip fabric, Sorry, forgot to take a picture of that.
Deze pagina komt helemaal uit Australië en is gemaakt door Faye. Ik heb om een lente thema gevraagd. Ze heeft de achtergrond van snippers gemaakt en daar tule overheen gelegd en vastgestikt. Vervolgens heeft ze de bloemen erop gemaakt, plus een vlindertje en een 3D lieveheersbeestje. Zo mooi. De achterkant is met een vrolijk tulpenstofje gedaan, maar ik ben vergeten daar een foto van te maken.
I was also participating in a crazy quilt whisper quilt challenge. This is the block I received and below you see the block I made in response
Ik deed ook nog mee aan een crazy quilt whisper quilt ruil. Hierboven het blok dat ik ontving en hieronder mijn reactie daarop.
Tonight I finished the stitching on my slow cloth. Very slow indeed.
Vanavond heb ik mijn borduurwerk aan mijn langzame lap afgemaakt. Inderdaad, heel langzaam.

2 opmerkingen:

margaret zei

so many lovely creative pieces you have shared with us today, impossible to pick a favourite.

margaret zei

so many lovely creative pieces you have shared with us today, impossible to pick a favourite.