woensdag 10 juni 2009

I'm back online

I've been off line for a while because my laptop needed a new hard disc. I used my extra time for stitching. For Tegendraads we were making tullip themed AA's (album amicorum) for Bernadeth. this is the one I made for her. if you want to see the other AA's made, click here.
Ik ben een poosje afwezig geweest omdat mijn laptop een nieuwe harde schijf nodig had. Ik heb mijn extra tijd gebruikt om the handwerken. Voor Tegendraads moesten we een AA(album amicorum) met een tulp maken voor Bernadeth. Hier zie je de tulp die ik heb gemaakt. Voor de andere resultaten, klik hier.

I'm participating in the summer DYB cq rr. For this rr we make 6 6" blocks. Each participant embellishes a whole block in the summer theme and after 5 months we receive 5 embellished blocks back home with one left to embellish ourselves. this is one of the 6 blocks I made. all blocks are made up from the same fabrics.
Ik doe mee aan de zomer DYB cq estafette. Hiervoor maken we 6 blokken van 15 cm2. Iedere deelneemster versiert een heel blok in het zomer thema en na 5 maanden krijgt ieder 5 versierde blokken thuis plus eentje om zelf te doen. dit is 1 van de 6 blokken die ik heb gemaakt. alle blokken zijn gemaakt met dezelfde stofjes.In my last post I showed Janet's spider block on which I stitched a honeysuckle. I've added these 2 hollyhocks in the bottom right corner of the block. Each flower was seperately made from the same 7 mm ribbon. Next pic shows the whole block after my Ann's and my additions.
In mijn laatste post heb ik Janet's spinnenblok laten zien waarop ik een kamperfoelie had geborduurd. Ik heb deze 2 stokrozen er nog op geborduurd in de hoek rechtsonder. Iedere bloem is apart gemaakt van hetzelfde lint van 7 mm breed. De foto hierna laat het hele blok zien met het werk van Ann en mij.Today I made these two motifs to send along with a cq heart.
Vandaag heb ik deze twee motieven gemaakt om mee te sturen met een cq hart.Finally my stitching on Cindy's pumpkin. Because of the shape its kinda hard to scan properly. I've done one segment, I want to do a second segment before sending it on. This round robin block is literally round.
Als laatste mijn werk op Cindy's pompoenblok. Vanwege de vorm is het wat moeilijk om dit fatsoenlijk te scannen. Ik heb 1 segment gedaan en wil nog een tweede doen voor ik 'm doorstuur. Dit blok is letterlijk rond!
For the purple swap on fibermail I received these 2 cards. The braided one is made by Lucia and the flower on is done by Aly.
Vanwege de paarse ruil op fibermail heb ik deze 2 kaarten ontvangen. De gevlochten kaart is gemaakt door Lucia, de kaart met de bloemen door Aly.


2 opmerkingen:

Thelma zei

Glad you got your computer going again. Beautiful additions Cobi, the ladies will be so proud of the work you have done.

gocrazywithme zei

Hi Cobi,
I am loving my spider block! A great big thank you to you and Ann, and great anticipation to see what the other stitchers add!
Janet in Colorado (USA)