woensdag 22 juni 2011

shibori kleding/shibori clothes

I wanted to give my mom something special for her birthday. I took a silk scarf and tied with pebbles of various sizes and rubberbands. I let it soak in sodawater and then painted the background in red (rhodoniet/stv) and the pebbles with yellow (opaliet/stv). below the step by step pics and the result. I finished it only a few weeks after her bd.
Ik wilde voor m'n moeders verjaardag een speciaal kado maken. Ik heb een zijden sjaal genomen en heb er met elastiekjes kiezels van verschillend formaat in vastgemaakt. Na het geheel te laten weken in soda water heb ik de achtergrond geverfd met rood (rhodoniet/stv) en de kiezels met geel(opaliet/stv). Hieronder de stap voor stap foto's en het resultaat.

BABY'S UNDERWEAR

I've bought plain white baby undies. For the first set I've just the left overs of the above project.

I parfait dyed them, see pictures below.
Ik heb witte rompertjes gekocht. Het eerste setje heb ik geverfd met de resten van het werk hierboven. Ik heb ze in de parfait techniek geverfd. Zie foto's hieronder.


I wanted to add some accent and found that all my stencils are at my parents. So I chose a turtle and a mom and baby elephant and cut new stencils. Much better now.
Ik wilde nog een accent toevoegen maar kwam erachter dat mijn sjablonen bij m'n ouders liggen. Daarom heb ik een schildpad en een moeder en kind olifant uitgekozen en er nieuwe sjablonen van gesneden. Veel beter zo.
Folded in a strip and then folden in squares. Dipped corners in different colors.

In een reep gevouwen en vervolgens in vierkantjes. Hoeken in verschillende kleuren verf gedoopt.


Result/Resultaat:


How to die a spiral: start with wet (soaked in sodawater) fabric.
Zo verf je een spiraal: start met natte(in sodawater geweekte) stof.

3 opmerkingen:

Vicki W zei

Great stuff! I love that scarf, it's spectacular!

Suztats zei

Wonderful results!

gaylenona zei

The scarf is beautiful! Makes me want to try Shibori techniques again. My first attempt was not satisfying to say the least.