woensdag 22 juni 2011

wandeling bij Leeuwenhorst/Noordwijk

Silene dioica
Red campion
Dagkoekoeksbloem

Convallaria majalis
Lily-of-the-Valley
Lelietje der dalen


Anthriscus sylvestris


Fluitekruid


Rhododendron
Witte Acacia
White AcaciaGeen opmerkingen: