woensdag 22 juni 2011

view from my balcony

tegendraads 14 juni shibori en textielpapier

results of 2 workshops given by Marloes.
first we made papertextile. below is my piece, haven't finished it yet.
resultaten van 2 workshops door Marloes.
eerst hebben we papiertextiel gemaakt. hieronder mijn werk, het is nog niet af.

then we continued with doing some shibori. here you can see the tied fabrics and followed by the results.
daarna gingen we door met afbinden. hieronder de afgebonden stoffen gevolgd door de resultaten.


of course Minoes was there to test the fabrics.
natuurlijk kwam Minoes een pootje helpen.next picture is a close up of the piece above. use your fantasy when looking at it and you'll see a strange figure in it.
volgende foto is een uitvergroting van een stukje van de lap hierboven. gebruik je fantasie en kijk goed, dan zie je er een raar figuur in.
all pieces dyed with beriet (stv)


alles geverfd met beriet (stv)

eindelijk weer wat gemaakt


I made this little quilt from a photo I took last winter. I enjoy seeing and making bare trees. Handdyed fabrics only.
Ik heb dit quiltje gemaakt naar een foto dit ik afgelopen winter heb genomen. Ik vind kale bomen mooi en wil er nog meer maken. Ik heb alleen handgeverfde stoffen gebruikt.


Minoes is always ready to help me when I'm photographing my work.
Minoesje staat altijd klaar om me te helpen als ik m'n werk fotografeer.


I have new book with patterns for knitting and crocheting flowers, bugs, leaves and 2 birds. I've enjoyed crocheting the sweet peas.
Ik heb een nieuw boek met patronen om bloemen, insecten, blaadjes en 2 vogels te haken en breien. Ik heb met veel plezier een voorraad pronkerwten gehaakt.


en een vlindertje
and a butterfly

shibori kleding/shibori clothes

I wanted to give my mom something special for her birthday. I took a silk scarf and tied with pebbles of various sizes and rubberbands. I let it soak in sodawater and then painted the background in red (rhodoniet/stv) and the pebbles with yellow (opaliet/stv). below the step by step pics and the result. I finished it only a few weeks after her bd.
Ik wilde voor m'n moeders verjaardag een speciaal kado maken. Ik heb een zijden sjaal genomen en heb er met elastiekjes kiezels van verschillend formaat in vastgemaakt. Na het geheel te laten weken in soda water heb ik de achtergrond geverfd met rood (rhodoniet/stv) en de kiezels met geel(opaliet/stv). Hieronder de stap voor stap foto's en het resultaat.

BABY'S UNDERWEAR

I've bought plain white baby undies. For the first set I've just the left overs of the above project.

I parfait dyed them, see pictures below.
Ik heb witte rompertjes gekocht. Het eerste setje heb ik geverfd met de resten van het werk hierboven. Ik heb ze in de parfait techniek geverfd. Zie foto's hieronder.


I wanted to add some accent and found that all my stencils are at my parents. So I chose a turtle and a mom and baby elephant and cut new stencils. Much better now.
Ik wilde nog een accent toevoegen maar kwam erachter dat mijn sjablonen bij m'n ouders liggen. Daarom heb ik een schildpad en een moeder en kind olifant uitgekozen en er nieuwe sjablonen van gesneden. Veel beter zo.
Folded in a strip and then folden in squares. Dipped corners in different colors.

In een reep gevouwen en vervolgens in vierkantjes. Hoeken in verschillende kleuren verf gedoopt.


Result/Resultaat:


How to die a spiral: start with wet (soaked in sodawater) fabric.
Zo verf je een spiraal: start met natte(in sodawater geweekte) stof.

huisgenoten

This is my family. Here I found Minoes trying to see what is going on on the balcony next to us.
Dit is mijn familie. Hier ontdekte ik Minoes die probeert te zien wat op 't balkon naast ons gaande is.

My daughter and her boyfriend, very much in love.
M'n dochter en haar vriend, erg verliefd.

And crazy about cats.
En gek op katten.
Jose
Abdulbloeiende vlier en onze straat

We are getting a new sewer system in our street. We have to find our way through a sandy mess for weeks now.
We krijgen nieuwe riolering in onze straat. We ploeteren al weken door 't zand.Sambucus nigra

Common elder
Gewone vlier


I love these lace-like flowers and their scent.
Ik houd van de kantachtige bloemen en hun geur.