zaterdag 21 juli 2012

anotherlittlequiltswap

The quilt for another little quilt swap is well on it's way. finally I might be finishing in time, yeah.
De quilt voor another little quilt swap vordert gestaag. zou ik dan eindelijk eentje op tijd klaar hebben?

Geen opmerkingen: