donderdag 10 oktober 2013

this and that

I'm in a bookpage swap on the Fibermail group. My theme is "bird". Ans Vrijhof has made this lovely page for me. I lovely page to start the swap with.
Ik doe mee aan een boekpaginaruil van de Fibermailgroep. Mijn thema is "vogel". Ans Vrijhof heeft deze leuke pagina voor mij gemaakt. Een prima vogel om deze ruil mee te beginnen.
Here I'm modeling a headpiece designed and made by Kamla Balak. Isn't it gorgeous?
Hier show ik een hoedje ontworpen en gemaakt door Kamla Balak. Is 't geen schatje?
  Minoes loves to sit on top of my secretaire. From there she can oversee everything that happens in the room and also look outside on the busy road.
Minoes zit graag bovenop de secretaire, vanwaar ze een goed overzicht heeft op alles wat in de kamer gebeurd en buiten op de drukke weg.
The vessel made from tyvek and embellished with beads, has made it home. Sandra put the branches in it and I added the feather. I love how it looks, but Minoes prefers to taste it, alas.
Dit object, gemaakt van tyvek en versierd met kralen, is eindelijk thuis. Sandra heeft er takken in gezet en ik heb de veer toegevoegd. Ziet 't er niet mooi uit? Minoes probeert er helaas van te knabbelen.
A close-up of a lily to finish this post.
En tot besluit een close-up van een lelie.

1 opmerking:

margaret zei

lots to share with us today, the page is lovely and the tyvek vase has worked a treat, have some stacked away in a drawer somewhere, one day I will have a play. The hair piece does look good on you.