zondag 27 april 2014

Cronesteyn

I've been to Cronesteyn for a walk. The weather was fantastic and everything was fresh and in bloom.
Ik ben wezen wandelen in Cronesteyn. Het weer was heerlijk en alles was fris en stond in bloei.
This fallen down willow had overblown catkins.
Deze omgevallen wilg had uitgebloeide katjes.
Bluebells in white.
Witte boshyacint.
Ramson spreading a strong onion smell.
Daslook verspreidde een sterke uiengeur. 

It was growing everywhere.
Het groeide overal.

Cow parsley, a big favorite of mine.
 Fluitekruid, een grote favoriet van mij.
Cuckoo-flower, mom's favorite.
Pinksterbloem, m'n moeder's favoriet.
Goose on a nest.
Gans op een nest.

Fresh leaves on the trees, in all sorts of green.
Jonge blaadjes aan de bomen in allerlei groentonen.


This sky is amazing, impressive and beautful. Haven't seen it like this before.
Deze lucht is zo indrukwekkend en verbazingwekkend mooi, nog nooit eerder zo gezien.

1 opmerking:

margaret zei

how lucky are you to have such a beautiful place to go walking in