dinsdag 29 april 2014

Leeuwenhorstbos in Noordwijk (Pasen)

My sister in law and I took Kayleigh, their dog, for a walk at the Leeuwenhorstbos in Noordwijk. Again flowers all around, soft green new leaves and lovely weather.
Mijn schoonzus en ik namen Kayleigh, hun hond, mee voor een wandeling in het Leeuwenhorstbos in Noordwijk. Ook deze keer overal bloemen, het frisse groen van jong blad en verrukkelijk weer.
broom
brem
lily of the valley
lelietje der dalen


lots and lots of bluebells although they are also pink and white
heel veel boshyacinten in wit, roze en blauw
Kayleigh was enjoying herself
Kayleigh had het naar haar zin
Beeches with their fresh green leaves
Beuken met hun fris groen blad

bracken
varens

I love these gnarled trunks
Ik houd van zulke knoestige boomstammen

show us the way girl
wijs ons de weg, meisje
hawthorn
meidoorn
 back in Noordwijk: lilacs
terug in Noordwijk: seringen

sweet violet
maarts viooltje
lily
lelie

1 opmerking:

margaret zei

love this walk I have taken with you this morning. i went on a visit to the bluebell woods near me yesterday