donderdag 30 december 2010

textile pages update

Here I've been weaving strips of hand dyed fabric again. These pieces make great backgrounds for anything.
Ik ben weer bezig geweest met het vlechten van stroken handgeverfde stof. Deze stukken zijn prachtig als achtergrond.

The moment I took this picture Minoes started you yawn. Love the look on her little face. She's very fond of her bear ever since she was a kitten.
Toen ik deze foto nam begon Minoes net te gapen. Wat een snoet. Ze is van kleins af aan gek op haar beer.

Front of the flower themes page for Kath is done. Still have to add filling and backing.
De voorkant van de pagina voor Kathi is klaar. Haar thema is bloemen, Achterkant en vulling moeten er nog aan genaaid worden.

Here's the woven background I made the flowers on.
Hier is de gevlochten achtergrond waarop ik de bloemen heb gemaakt.

Need to make another flower-themed page for the swap on Fibre Fever. These pages are 6" square. I made this background for page. Colorful flower will look great on this.
Ik moet nog een pagina met bloementhema maken voor de ruil bij Fibre Fever. Deze pagina's zijn 15 cm in 't vierkant. Ik heb daarvoor deze achtergrond gemaakt. Kleurige bloemen zullen hier goed op uitkomen.

Evi requested pages with pictures from the "Le petit prince". I wasn't familiar with this book. This is what I've done so far. I painted the prince, sky and ground and appliquéd the walls. Now I have to embroider climbing roses against the walls.
Evi heeft om pagina's met afbeeldingen van "Le petit prince" gevraagd. Ik kende dit boek niet. Dit is wat ik tot nog toe heb gedaan: de prins, lucht en grond zijn geverfd waarna ik de muren heb geappliceerd. Nu moet ik klimmende rozen tegen de muur borduren.

The top of the leaves themed page for Maya is done. I got my inspiration from Laura Wasilowski's blog Artfabrik. The leaves are embroidered with variegated machine yarn. All fabrics are dyed by me.
De voorkant voor Maya's pagina met bladeren thema is klaar. Ik was geïnspireerd door het blog Artfabrik van Laura Wasilowski. Alle gebruikte stofjes zijn door mij geverfd en de bladnerven zijn geborduurd met gemêleerd machinegaren.

1 opmerking:

Nienke zei

Wat heb je veel mooie dingen gemaakt, de beste tijd van het jaar vind je niet?