maandag 11 januari 2010

updates

I have a lot to show you. First, I have received my surprise fabric back home. This is a fun rr where you send in a piece of fabric, I chose to send in a hand dyed piece in mottled green, and 5 ladies have worked on it. In another post later this week I will show you the steps one by one. I'm very happy with the result. My only request was a nature scene and I got it. I always love flowers.

Ik heb veel om te laten zien. Allereerst heb ik ik m'n verrassingslap weer thuis gekregen. Dit is een leuke estafette, waarbij je een lap stof opstuurt, ik had gekozen voor een zelf geverfde onregelmatig groene lap, en 5 dames hebben er vervolgens aan gewerkt. In een volgende post later deze week zal ik de verschillende stappen laten zien die tot dit kunststuk hebben geleid. Ik ben erg blij met het resultaat. Mijn enige verzoek was een natuurscene en die heb ik gekregen. Ik houd erg van bloemen.I've put my chair in front of the gas heater because of the icy weather. Our 2 cats decided to make peace and share this chair, all day and every day.
Ik heb m'n stoel recht voor de gashaard gezet vanwege het ijzige weer. Onze 2 katten hebben vrede gesloten en delen deze stoel nu, dag in dag uit.Last month Aty was the lucky one to receive AAs at Tegendraads. Her theme was leaves. I was ill so she didn't get her AA from me. This is what I've made for her. I'll give it to her tomorrow. The background fabric is a parfait dyed piece of cotton. I layered bronze, yellow and blue-ish green organza on top of the fabric. Drew the pattern on a piece of soluvlies and put that on top. Stitched the lines with viscose yarn. Melted the sheers along the outlines with my soldering iron and removed the excess sheers. Finally added purple beads.

Vorige maand was Aty de gelukkig die AAs kreeg bij Tegendraads. Haar thema was bladeren. Ik was ziek dus kreeg ze er geen van mij. Dit is wat ik voor haar heb gemaakt. Ik zal het haar morgen geven. Ondergrond is een parfait geverfd stuk katoen. Daarop heb ik bronskleurige, gele en blauwgroene organza gelegd. Daarop weer een stukje soluvlies met daarop getekend het patroon. Alles 2 x doorgestikt met viscose garen. Vervolgens de contouren weggebrand met de soldeerbout en als laatste de kraaltjes opgenaaid.


AA for Janny. All stitched from hand dyes. On the back: What's in a name? That which we call a rose By any other name would smell as sweet. William Shakespeare.

AA voor Janny. Helemaal genaaid van handgeverfde katoen.


AA for Margreet. Also done with hand dyes. Quote: The song of the rose is heard with the nose. Rain Bojangles.

AA voor Margreet. Ook gemaakt met handgeverfd katoen. Quote: het lied van de roos wordt gehoord met de neus. Rain Bojangles.


I have a stencil with feathers from Gill Stewart. I love how they turn out when I stencil the feathers onto synthetic felt and after drying distort them with the heatgun. To me they look like fern leaves.

Ik heb een sjabloon met veren van Gill Stewart. Ik hou van het resultaat als ik de veren op synthetisch vilt sjabloneer en na drogen het vilt met de heatgun bewerk. Dan zien ze er voor mij uit als varenbladeren.


Textile page received from Helinä through the swap on fibre fever. My theme is Haiku. I love the page. I find it very, very hard to portray water. Helinä did it in a gorgeous way. Also the velvet borders make this picture look very special.

Textielpagina ontvangen van Helinä via de ruil van fibre fever. Mijn thema is de Haiku. Ik vind de pagina prachtig. Ik vind het o zo moeilijk om water uit te beelden. Helinä heeft dat schitterend gedaan. Verder maken de fluwelen randen het geheel helemaal áf.


The backside with the Haiku.

Achterkant met de Haiku.


My fibre page for Ati. Her theme is cottage garden. I love the theme but its not my best fibre page I'm afraid.

Mijn textielpagina voor Ati. Haar thema is cottage tuin. Ik vind het een leuk thema maar het is bepaald niet m'n beste textielpagina geworden vrees ik.


This is the ATC I made for Sheila's birthday for the bd swap.

Dit is de ATC die ik voor Sheila's verjaardag heb gemaakt vanwege de verjaardagsruil.

4 opmerkingen:

Ati. zei

Je bent zeer productief geweest Cobi en zoals altijd ziet je werk er mooi uit. De varen bladeren vind ik ook bijzonder. De bookpage die je voor mij gemaakt hebt is enig, past heel mooi bij de andere bladzijden die ik al heb.
De ruil-ronde is bijna afgelopen, niet te geloven.

Miriam zei

Wat een prachtige dingen heb je gepost op jouw blog, ik heb er van genoten en word er door geïnspireerd!

Janny zei

Je hebt niet stil gezeten Cobi, ik wacht mijn AA in spanning af, om hem in het echie te zien....!

Janny zei

Ik heb hem nog niet ontvangen....!