woensdag 12 mei 2010

Tegendraadse ruil

this month I was to say what I wanted from the members of Tegendraads. I chose for 6" squares without finish in the AUTUMN theme. this is all loveliness I received made by:
deze maand mocht ik zeggen wat ik wilde hebben van de leden van Tegendraads. ik heb gekozen voor blokjes van 15 x 15 cm zonder afwerking met thema HERFST. dit is al het moois dat ik mocht ontvangen gemaakt door:

Aty

Barbara

Bea

Bernadet

Els

Jettie

Mariet
Marijke S
Marijke L
Rie
Tonny

Geen opmerkingen: