maandag 10 mei 2010

this and that

I just came across this picture at Snuzzy and I had to share it with you.
Ik kwam net deze foto tegen op Snuzzy en ik moest 'm even laten zien.

Look what arrived from Finland. This is an AA made by Helinä. I love her cq talent and the way she brought relief in it. I'd love to know the pattern for the butterflies. The next picture shows the back of the AA with the quote.
Kijk eens wat uit Finland aankwam. Deze AA is van Helinä. Ze maakt mooi cq werk en ik hou van het reliëf dat ze hierin heeft gebracht. Ik zou wat graag het patroon van de vlinders hebben. De volgende foto laat de achterkant van de AA zien met een quote.


This is an ATC I made for the textile ATC swap on stitchinfingers. Theme for April was landscape/your country. I live in the Netherlands and I love the typical Dutch pollard willows so that's what I made. I meant to iron on the tree stems with vliesofix, but then I saw Terri's beautiful trees on her blog and thought that would look way better. During the process I remembered how I hate turning small things inside out but it did work and I love how it turned out. The left willow even has thin batting for more body. The ATC went to Jennie in the UK.
Dit is een ATC die ik heb gemaakt voor de ruil van de textiel Atc groep van stitchinfingers. Het aprilthema was landschap/jouw land. Ik woon in Nederland en ik ben gek op die typisch Nederlandse knotwilgen, dus dat werd m'n onderwerp. Ik wilde de boomstammen opstrijken met vliesofix totdat ik op Terri's blog zag hoe mooi zijn haar boomstammen heeft gemaakt, prachtig, dat ziet er veel beter uit. Tijdens het maken kwam weer boven hoe een hekel ik heb aan 't omkeren van kleine dingen, maar ik heb 't voor elkaar gekregen en het ziet er geweldig uit. De linkerwilg heeft zelfs een dunne vulling om 't meer vorm te geven. De ATC is naar Jennie in Engeland gegaan.

This is an ATC I made for Linda for a private swap.
Dit is een ATC die ik voor Linda heb gemaakt voor een privé ruil.

Here's the ATC for the May swap on tatc, the theme is sea life and the ATC is already on its way to Lorna in the UK. Not a theme I would choose, but fun to make.
Dit is de ATC voor de meiruil op tatc, het thema is zeeleven en de ATC is al onderweg naar Lorna in Engeland. Niet een thema dat ik zou kiezen, maar leuk om te maken.

Geen opmerkingen: