zondag 7 oktober 2012

boekenlegger/bookmark

Design drawn onto soluvlies, layers of organza, everything pinned before stitching.
Ontwerp getekend op soluvlies, laagjes organza, alles op elkaar gespeld, klaar om te stikken.
Partially stitched/gedeeltelijk gestikt.
Stitched/gestikt.
After rinsing I use my soldering iron to cut out the outlines. Mask necessary!
Na ´t spoelen gebruik in mijn soldeerbout om de buitenlijnen uit te snijden. Masker beslist nodig!
Finished bookmarks/boekenleggers af.
Patterns found on the antique library. Check it out!
Patronen van de antique library. Ga daar eens kijken!
Update picture of Aisha.
Nieuwe foto van Aisha.

2 opmerkingen:

Jeanne zei

Prachtige boekenlegger, een klein kunstwerk!

Jeanne zei

Prachtige boekenlegger, een klein kunstwerk!