zaterdag 20 oktober 2012

how I made my AA with trees/hoe ik mijn AA met bomen maakte

Angela requested a AA with trees.

I started with 2 pieces of hand dyed fabric. One for trying if the technique worked, one for Angela.
First I did a screen-print, for the background.
Angela vroeg om een AA met bomen.
Ik ben begonnen met 2 handgeverfde lapjes. Een proeflapje om te zien of m'n plan werkte en eentje voor Angela. Ik ben begonnen met een zeefdruk, voor de achtergrond
On the right side I stamped with a tree stamp. After drying I stitched the lines with brown. At the left side I stenciled a tree with puff paint.

Aan de rechterkant heb ik een boom gestempeld. Toen die droog was heb ik de lijntjes met bruin doorgestikt. Aan de linkerkant heb ik een boom gesjabloneerd met puff paint.


 I took small rubberstamp of a tree.

Ik nam een kleine boomstempel.

I made a rubbing on soluvlies.
Ik maakte een afdruk op soluvlies.

and stitched this on the machine, bottom layer of variegated brown and green thread (Madeira) and top layer of variegated sap green (Mettler). then I rinsed the soluvlies away.

en stikte deze op de machine, onderlaag in gemêleerd bruin met groen garen (Madeira) en bovenlaag gemêleerd sapgroen (Mettler). daarna heb ik het soluvlies weggespoeld.

 Here the tree is puffed, painted first with brown and when dry with green that was immediately wiped off again. Bush is attached to the bottom.

Hier is de boom opgebold, vervolgens geverfd met bruin en toen dat droog was met groen dat er meteen weer af is geveegd. Struik onderaan opgenaaid.


Finished off with matching specialty yarn.
Afgewerkt met bijpassend speciaalgaren. 

2 opmerkingen:

Jeanne zei

Prachtige bomen ! leuke kleuren voor je bundels, echt herfst.Geniet van alle mmoie bladeren, bomen en paddestoelen!
groetjes.

Debbie S. zei

I just love this! The trees and bush look fantastic!