zondag 25 oktober 2009

2 landscapes, a size problem and an internet access problem

This afternoon Minoes decided to sleep on top of the laptop. Afternoon naps usually take hours and I don't know how she did it, but she changed the size of my blog and the lettering in my inbox. She also opened some programs I've never used.
Deze middag besloot Minoes boven op m'n laptop te slapen. Middagslaapjes nemen gewoonlijk een aantal uur in beslag. Ik weet niet hoe ze het heeft gedaan, maar ze heeft het formaat van dit blog veranderd en de lettergrootte van m'n inbox. Ook heeft ze een aantal programma's geopend die ik nog nooit heb gebruikt.

I've showed you the scented sachet I'm working on. Jose asked for a tatted motif on the back.
The first one became too big, it didn't fit within the 'window' so I tatted a second one. and guess what?! I made it too small. (don't laugh at me). at least I learned to tat with beads. hopefully the third one with be the right size.
ik heb al eerder het geurzakje laten zien dat ik aan het maken ben. Jose vroeg of ik op de achterkant een motiefje wilde frivolitéën. De eerste viel te groot uit, het past niet binnen het 'raampje' voor het motief. dus maakte ik een tweede en wat denk je? deze is te klein (lach niet!) ik heb nu ten minste geleerd om met kraaltjes te frivolitéën. hopelijk lukt het # 3 in de juiste maat te maken.
My landscape block came back home to me. Simona, Debbie, Karrin and Lyn did all the gorgeous embellishing. Didn't they bring this bare garden to bloom in a terrific way? Thank you ladies, I love your work.
Mijn landschapsblok is weer thuisgekomen. Simona, Debbie, Karrin en Lyn hebben 'm prachtig versierd. Hebben ze deze kale tuin niet prachtig tot bloei gebracht? Reuze bedankt dames, ik heb er blij mee.

This is Simona's landscape block. I've been showing you little bits of what I've been stitching on this block. Now you can see the overall picture. I've made a cottage in the distance and am working on a pergola that marks the path leading to the cottage. Needs a lot of climbing vines. Isn't this a lovely block?
Dit is Simona's landschapsblok. Ik heb al kleine beetjes van mijn werk aan dit blok laten zien, maar dit is het totaalplaatje tot zo ver. Ik heb een huisje in de verte gemaakt en ben aan het werk aan een pergola dat het begin van het pad naar het huisje markeert. Er moeten nog flink wat klimmende ranken bijkomen. Is het geen prachtig blok?

4 opmerkingen:

Murgelchen94 zei

Cobi, your embroidery is only wonderful.

LG,
Helga

Janny zei

Prachtig werk Cobi en wat het beeld van je Blog betreft: Bovenin je scherm staat "Beeld" en vervolgens kun je "zoomen". Probeer het maar eens, want die kat van jou is echt niet zo slim als jij denkt....haha!

Susan zei

That doesn't sound very good Cobi. Hope you are able to get things back in order where the laptop is concerned.

Susan zei

I also wanted to say that the landscape blocks you are working on are very nice. You come up with some of the most unique ways of using items in your work and produce such wonderful things.