vrijdag 9 oktober 2009

1 received lots sent

this is the AA I received from Hideko. It has a Tanka at the back written in Japanese characters. Hideko has translated the words for me and it reads:
he didn't promise me to come today
so alone I am playing
to pretend to wait for his visit
to fill my emptiness
whole day
I'm a huge fan of the Haiku and this little poem finds its origin in the Tanka.
I'm delighted with both the AA and the poem. Thank you Hideko.
dit is de AA die ik heb ontvangen van Hideko. Op de achterkant een Tanka geschreven in Japanse karakters. Hideko heeft de woorden voor me vertaald en er staat:
hij heeft me niet beloofd vandaag te komen
dus speel ik alleen
dat ik doe alsof ik wacht op zijn bezoek
om mijn leegheid te vullen
de hele dag
Ik ben een groot liefhebber van de haiku en dit kleine gedicht vindt zijn oorsprong in de Tanka. Ik ben heel blij met zowel de AA als het gedicht. Dank je wel Hideko.This is a little scented sachet I'm making. I've sewn 2 Cathedral Window blocks. I've appliquéd a square of pink fabric in it. Now I'm going to embellish the pink fabric. dd suggested I'd do a tatted motif. haven't decided yet.
Dit is een klein geurzakje dat ik aan het maken ben. Ik heb twee Cathedral Window (ramen van de kathedraal) blokken gemaakt. Ik heb een roze stofje geappliqueerd en dat wil ik gaan versieren. Jose stelde voor een frivolitéwerkje erop de naaien. ik heb nog niet besloten.

this is the third card I've made for the red swap of Fibermail. tho' its more white than red, the redwork represents the theme fine. the card has arrived at Rian for whom it was meant.
dit is de derde kaart die ik heb gemaakt voor de rode ruil van Fibermail. al is de kaart meer wit dan rood, het roodwerk vult het thema evengoed in. de kaart is inmiddels bij Rian aangekomen.

Fabric page for Mieke for the month September. yes, I've fallen behind I'm afraid. her theme was 'being lucky'. I've altered it a bit into luck. I used the saying: luck is like a butterfly, the more you chase after it, the more it moves away from you, but when you leave it alone, it will come to you. background is handdyed fabric, the butterfly a painted Venetian lace motif surrounded by beaded down silk flowers.
Textielpagina voor Mieke voor september, ja ik loop achter vrees ik. haar thema was geluk hebben. ik heb het een beetje veranderd in geluk. ik heb de afbeelding gebaseerd op de spreuk:
hoe meer je geluk najaagt, hoe meer het zich van je verwijderd, maar als je het laat rusten, komt het vanzelf naar je toe. de achtergrond is handgeverfde stof, de vlinder een beschilderd Venetiaans kant motief met rondom met kraaltjes opgenaaide kunstbloemetjes.

for the textile ATC swap group on stitchin fingers I made this Halloween themed ATC. it went into the mail on Wednesday to Robbie in Australia. it will take a while before it'll arrive. you can see all the ATCs we swap at the blog that goes with the group.
voor de textiele ATC ruil group van stitchin fingers heb ik deze ATC met Halloween thema gemaakt. ik heb 'm gisteren opgestuurd naar Robbie in Australië. het zal wel even duren eer die aankomt. je kunt hier al de ATCs zien die we ruilen op de blog die bij de groep hoort.


for October I was allowed to choose a theme and of course I chose toadstools: magic mushrooms to be precise. I didn't mean the ones that are used as a drug, but the magical feel that they have. this is the card I made for Maria Clara in Spain. I have it ready to be sent now. the background is screenprinted on handdyed fabric, then the fly fungus is stamped on with a handcut stamp. the dots are painted with gold metallic paint.
voor oktober mocht ik het thema uitkiezen en natuurlijk kwam ik met paddestoelen: magische paddestoelen. dit is de kaart die ik voor Maria Clara in Spanje hebt gemaakt. hij staat nu klaar om te verzenden. de achtergrond is een zeefdruk op handgeverfde stof, een vliegenzwam gestempeld met een zelfgesneden stempel. de stippen zijn van goudkleurige metallic verf.

while I was at it I made 2 more magic mushroom ATCs. these are to swap with anyone who wants to swap with me. fly fungus stamped with pearl paint onto handdyed fabric. dots are puff paint. email me when you want to swap an ATC or leave a comment.
aangezien ik toch bezig was heb ik nog twee magische paddestoelen ATCs gemaakt. deze zijn om te ruilen met wie interesse heeft. vliegenzwam gestempeld met parelmoer verf of handgeverfde stof. stippen van puff paint. email me als je een ATC wilt ruilen of laat een berichtje achter.

Geen opmerkingen: