donderdag 1 oktober 2009

wat ik heb ontvangen


Maria Clara sent me this lovely ATC with magic mushroom theme. we're doing a swap through our textile ATC group on stitching fingers.
Maria Clara heeft me deze mooie ATC met paddo thema gestuurd. we doen een ruil met onze textiel ATC groep van stitching fingers.

Marja heeft me dit mooie hart gestuurd. ik weet dat ze van harten houdt en ik ben er heel blij mee.
Marja has sent me this lovely heart. I know she loves hearts and I love this one.


Ati made this gorgeous ATC for me. I have to find out how she did it, it looks really neat.
Ati heeft deze prachtige ATC voor me gemaakt. Ik moet uitvinden hoe ze 't heeft gedaan want het ziet er echt goed uit.

Geen opmerkingen: