zaterdag 31 oktober 2009

summer DYB update and some backgrounds


I've fallen behind with the summer dyb rr on CQI. so this week I started working on it. meant to do it quickly, but that doesn't work for me. both needle weaving the sunflower petals and stitching the leaves on the vines in fly stitch is time consuming. I had an appointment and popped some crochet cotton and a hook in my handbag to keep me busy. I made up the yellow fan. I love creating fans from scratch. I'm thinking about adding daisies on the green patch. the lace butterfly will get some colored beads stitched on. lovely cheerfull block this is.
Ik loop achter met de zomer dyb estafette van CQI. deze week ben ik ermee aan de slag gegaan. ik wilde vlug dit blog bewerken, maar dat werkt niet voor mij. zowel de naaldkant bloemblaadjes van de zonnebloemen als de in vliegsteek geborduurde blaadjes aan de twijgen nemen veel tijd. toen ik een afspraak had nam ik een bolletje haakkatoen en een haaknaald mee om tijdens het wachten een waaier te haken. ik vind het leuk om waaiers te verzinnen. ik denk dat ik wat margrietjes op het groene stukje borduur en de kanten vlinder krijgt nog wat kleurige kraaltjes opgenaaid. lekker vrolijk blok is dit.


I wanted to create a pretty background for an autumn themed ATC. I took a commercial quilt cotton, ironed on web painted with pearl paint and then fused the leaf skeleton on top. the background looks real neat in my opinion.
ik wilde een mooie achtergrond maken voor een ATC met herfst thema. ik nam een gekocht patchwork katoentje, streek er met parelmoerverf beschilderde vliesofix op, waarna ik er een bladskelet opstreek ook met vliesofix. ik ben heel tevreden met het resultaat zover.

I found back a green satin fabric onto which I'd ironed painted web. looks like a good background for a leaf themed AA. I've fused on this leaf skeleton. so far so good.
ik vond dit groene lapje satijn terug waarop ik beschilderd vliesofix had gestreken. ziet er goed uit voor een AA met blad thema. ik heb er een groot bladskelet op gestreken. tot nu toe gaat het lekker.

ATCs


this is the Halloween ATC I've received from Robbie. this is for the monthly fATC swap on stitchin fingers. isn't it an adorable ATC?
dit is de Halloween ATC die ik heb ontvangen van Robbie. deze is voor de maandelijkse textiel ATC ruil van stitchin fingers. it 't geen schatje?


this is a fATC I've received from Michele. thanks for swapping Michele, I love this ATC.
dit is een textiel ATC die ik heb ontvangen van Michele. bedankt voor de ruil Michele, ik vind deze ATC erg mooi.

zondag 25 oktober 2009

2 landscapes, a size problem and an internet access problem

This afternoon Minoes decided to sleep on top of the laptop. Afternoon naps usually take hours and I don't know how she did it, but she changed the size of my blog and the lettering in my inbox. She also opened some programs I've never used.
Deze middag besloot Minoes boven op m'n laptop te slapen. Middagslaapjes nemen gewoonlijk een aantal uur in beslag. Ik weet niet hoe ze het heeft gedaan, maar ze heeft het formaat van dit blog veranderd en de lettergrootte van m'n inbox. Ook heeft ze een aantal programma's geopend die ik nog nooit heb gebruikt.

I've showed you the scented sachet I'm working on. Jose asked for a tatted motif on the back.
The first one became too big, it didn't fit within the 'window' so I tatted a second one. and guess what?! I made it too small. (don't laugh at me). at least I learned to tat with beads. hopefully the third one with be the right size.
ik heb al eerder het geurzakje laten zien dat ik aan het maken ben. Jose vroeg of ik op de achterkant een motiefje wilde frivolitéën. De eerste viel te groot uit, het past niet binnen het 'raampje' voor het motief. dus maakte ik een tweede en wat denk je? deze is te klein (lach niet!) ik heb nu ten minste geleerd om met kraaltjes te frivolitéën. hopelijk lukt het # 3 in de juiste maat te maken.
My landscape block came back home to me. Simona, Debbie, Karrin and Lyn did all the gorgeous embellishing. Didn't they bring this bare garden to bloom in a terrific way? Thank you ladies, I love your work.
Mijn landschapsblok is weer thuisgekomen. Simona, Debbie, Karrin en Lyn hebben 'm prachtig versierd. Hebben ze deze kale tuin niet prachtig tot bloei gebracht? Reuze bedankt dames, ik heb er blij mee.

This is Simona's landscape block. I've been showing you little bits of what I've been stitching on this block. Now you can see the overall picture. I've made a cottage in the distance and am working on a pergola that marks the path leading to the cottage. Needs a lot of climbing vines. Isn't this a lovely block?
Dit is Simona's landschapsblok. Ik heb al kleine beetjes van mijn werk aan dit blok laten zien, maar dit is het totaalplaatje tot zo ver. Ik heb een huisje in de verte gemaakt en ben aan het werk aan een pergola dat het begin van het pad naar het huisje markeert. Er moeten nog flink wat klimmende ranken bijkomen. Is het geen prachtig blok?

woensdag 21 oktober 2009

rr block, bookpage and scented sachet

I have been working some more on this landscape block. I had already embroidered the stem of the tree but couldn't decide on the foliage. First I did leaves in detached chainstitches with organza ribbon. I didn't like it, so I ripped it and couched this hairy yarn. I like this much better.
I've embroidered flowerheads for the Hydrangea on a seperate bit of fabric and appliquéd them to this block to form a bush. I filled in the spaces with silk ribbon in 2 colors.
Ik heb nog meer aan dit landschapsblok gewerkt. Ik had al de stam voor deze boom geborduurd maar kon niet kiezen hoe ik het gebladerte zou maken. Eerst heb ik met kettingsteken in organza lint blaadjes gemaakt, maar vond dat niet mooi. Na dat te hebben uitgehaald heb ik dit franjegaren opgenaaid en dat ziet er al veel beter uit. Op een apart lapje heb ik bloemhoofden voor de Hortensia geborduurd en die geappliqueerd op dit blok om een struik te vormen. De ruimtes tussen de bloemen heb ik opgevuld met zijdelint in 2 kleuren.
This is the Haiku themed page I've received from Marja, through a fabric page swap on the fibre fever group. This page is very special to me. I love mushrooms and the Haiku says exactly what I love:
smell the scent of autumn
feel the rain on your face
look at the mushrooms
I altered the translation a bit to get the 5-7-5 rhythm again.
Also I love the way the page has been made, technique, colors, materials, everything.
Deze pagina met Haiku thema heb ik ontvangen van Marja, via de textielpagina ruil van de Fibre Fever group. Deze pagina is bijzonder voormij. Ik houd van paddestoelen en de Haiku verwoordt juist dat waar ik van houd. Ook de pagina zelf vind ik geweldig, de techniek, de kleuren, het materiaalgebruik, alles. Dank je Marja.

I've added embroidery to the 2 Cathedral window blocks. Silk ribbon Fargo roses (there are lots more names for this rose), blue cast on flowers and French knots in variegated white.
I tatted a motif for the backside of this project, but picked a motif that turned out too big, so I'll have to start over again. I already have a good use for the finished motif.
Ik heb het roze ingevoegde lapje van deze twee blokken geborduurd met een Franse knoop roosje in zijdelint, een blauwe bloem in 'cast-on' steek (wie weet de Nederlandse naam van deze steek?) en gemêleerd witte bloemetjes van Franse knoopjes. Voor de achterkant van dit werkje heb ik een motief gefrivolitéd maar dat viel te groot uit, dus zal ik opnieuw moeten beginnen. Ik heb al een goed doel voor het motief dat inmiddels af is.

zondag 18 oktober 2009

quiltje en boeken

I have finished another little quilt. Its a paperpiece pattern that I reduced. I used a Jugendstil print for the stars. I love Jugendstil.
Ik heb weer een quiltje klaar. Het is een PP patroon (op papier genaaid) dat ik heb verkleind. Ik heb stof met een Jugendstil motief gebruikt voor de sterren. Ik ben gek op Jugendstil.

At the fair in Rotterdam Ahoy Charlotte Hensen was exhibiting her handmade tea cosies. I earlier wrote about a book I'd bought with knitted and crocheted tea cosies. Well, I found a second one I just had to buy. Charlotte's tea cosies are adorable and I admired each one she was showing. She recommended this book with knitted and crocheted flowers and leaves and she even helped me find the right stal to buy it. I'm totally happy with it. I've started the first flower, the poppy.
Op de beurs in Rotterdam Ahoy was een tentoonstelling van handgemaakte theemutsen van Charlotte Hensen. Ik schreef al eerder over een boek dat ik had gekocht n.a.v. de aankondiging van haar tentoonstelling. Ik heb er nog eentje gevonden, met nog veel meer te gekke theemutsen. Charlotte's theemutsen zijn ontzettend leuk en ik heb ze allemaal bewonderd. Ze heeft me dit boek met gebreide en gehaakte bloemen en bladeren aangeraden en ze heeft me zelfs geholpen de juiste kraam te vinden waar ik het kon kopen. Ik ben meteen met m'n eerste bloem begonnen: de klaproos.

fair in Rotterdam Ahoy

Saturday 17 October Jose and I went to the fair in Rotterdam Ahoy. I'd won free tickets for 2.
We had a wonderful day and there was a lot to see and buy. At the stand of mijn eigen I bought lovely Stewart Gill stencils and stamps, glitter stuff that is like Angelina, but they carry their own brand. I didn't have to buy a full bag but was allowed to take out portions myself. Lovely colors don't you think? You can contact them for silk screens. They make your designs for 10 euro for an A4 size. I will try some.
Op zaterdag 17 oktober gingen Jose en ik naar de beurs in de Ahoy Rotterdam. Ik had 2 entreekaarten gewonnen van Handwerken zonder Grenzen. We hadden een heerlijke dag. Er was zoveel te zien en te kopen. Bij de stand van mijn eigen heb ik sjablonen en een stempelvel van Stewart Gill gekocht en ook glitterdraadjes zoals Angelina, maar zij hebben hun eigen merk. Ik hoefde niet eens een zak vol te kopen, ik kon zelf wat uit de bakjes pakken, zoveel als ik wilde. Mooie kleuren he? Je kunt contact met ze opnemen voor het maken van thermofax zeefdrukramen. Ze maken een raam van een ontwerp dat je zelf hebt aangeleverd voor 10 euro voor een raam op A4 formaat. Ik ga dat zeker proberen.

from Grootmoeders Knoopendoos I bought these lovely buttons and beads.
bij grootmoeders knoopendoos kocht ik deze mooie knopen en kralen. ik heb verscheidene keren bij hen online besteld, hele goede service en prijzen.

cotton chenille yarn for dyeing from Stof tot verven. Valdani perl cotton yarn # 12 for embroidery and tatting and Venus crochet cotton for my tatting, both in lovely green colors.
bij Stof tot verven kocht ik fijne katoenen chenille om te verven. Verder vond ik Valdani perlé garen # 12 om te borduren en te frivolitéën en Venus haakgaren voor mijn frivolité, allebij in mooie groene kleuren.

Many, many years ago I saw this gorgeous quilt, I think it was in an Australian magazine. I fell in love with it immediately. Now I found this book with all the patterns. I'm totally happy with it.
Vele jaren geleden zag ik deze prachtige quilt, ik denk dat het in een Australisch tijdschrift was. Ik was meteen verliefd op deze schoonheid. Wat was ik blij dat ik nu dit boek met de patronen vond. Zo mooi.Jose was in love with these two owls.
Jose was weg van deze twee uilen.

Sweet chestnust, found in the forest.
Tamme kastanjes gevonden in het bos.

dinsdag 13 oktober 2009

papavers

Marijke asked for an AA with papavers. Here you can see my progress.
Marijke vroeg om een AA met papavers. Hier kun je de ontwikkeling van mijn werk zien.


maandag 12 oktober 2009

today

Today I had lots of plans for stitching, doing papers and grocery shopping and all. Instead my brother Peter and his wife Sandra picked me up. We wanted to go for a walk and Sandra had seen a place where flyfungus grow. Then it started to rain. So we had tea and talked a bit until it got dry again and we, that is Thijmen, my nephew, Sandra, Kayleigh, the family dog who thinks she's human and I went for a walk after all. I love the smell of autumn, the colors, the sunlight through the trees and to be out of the city and traffic jam.

Vandaag had ik plannen om te naaien, papieren invullen en boodschappen doen. In plaats daarvan hebben m'n broer Peter en schoonzus Sandra me opgepikt. We wilden gaan wandelen. Sandra had een heksenkring van vliegenzwammen gezien. En toen ging het regenen. Dus dronken we thee en kletsen lekker bij tot het droog werd. Toen gingen Thijmen, m'n neef, Sandra, Kayleigh, de hond die denkt dat ze een mens is, en ik alsnog lekker wandelen. Ik geniet van de geur van de herfst, de kleuren, het zonlicht door de bomen en van weg zijn uit de stad en de verkeersdrukte.The two light colored beeched stand upon a small hill and the dark stem behind them stands much further away.

De twee light gekleurde beukenstammen staan op een heuveltje en de donkere stam erachter staat een stuk verder weg.

the arum bearing berries.

de aronskelk met bessen.


Kayleigh loves to bark.
Kayleigh laat van zich horen.


Thijmen & Kayleigh.


White toadstools with with green algae.

Witte zwammen met groene algen.


Sandra and Thijmen checking the photo's.

Sandra en Thijmen bekijken de foto's.


Sandra and I with a digging Kayleigh at our feet.

Sandra en ik met een gravende Kayleigh aan onze voeten.


Thijmen.


Fly fungus/vliegenzwam.


A young fly fungus.

Een jonge vliegenzwam.

my new knitting book

Look at my new book with knitting patterns. Its fun, its crazy, its about tea. I love it.
Kijk eens naar m'n nieuwe boek met breipatronen. Het is leuk, gek en het gaat over thee. Ik vind 'm geweldig.vrijdag 9 oktober 2009

1 received lots sent

this is the AA I received from Hideko. It has a Tanka at the back written in Japanese characters. Hideko has translated the words for me and it reads:
he didn't promise me to come today
so alone I am playing
to pretend to wait for his visit
to fill my emptiness
whole day
I'm a huge fan of the Haiku and this little poem finds its origin in the Tanka.
I'm delighted with both the AA and the poem. Thank you Hideko.
dit is de AA die ik heb ontvangen van Hideko. Op de achterkant een Tanka geschreven in Japanse karakters. Hideko heeft de woorden voor me vertaald en er staat:
hij heeft me niet beloofd vandaag te komen
dus speel ik alleen
dat ik doe alsof ik wacht op zijn bezoek
om mijn leegheid te vullen
de hele dag
Ik ben een groot liefhebber van de haiku en dit kleine gedicht vindt zijn oorsprong in de Tanka. Ik ben heel blij met zowel de AA als het gedicht. Dank je wel Hideko.This is a little scented sachet I'm making. I've sewn 2 Cathedral Window blocks. I've appliquéd a square of pink fabric in it. Now I'm going to embellish the pink fabric. dd suggested I'd do a tatted motif. haven't decided yet.
Dit is een klein geurzakje dat ik aan het maken ben. Ik heb twee Cathedral Window (ramen van de kathedraal) blokken gemaakt. Ik heb een roze stofje geappliqueerd en dat wil ik gaan versieren. Jose stelde voor een frivolitéwerkje erop de naaien. ik heb nog niet besloten.

this is the third card I've made for the red swap of Fibermail. tho' its more white than red, the redwork represents the theme fine. the card has arrived at Rian for whom it was meant.
dit is de derde kaart die ik heb gemaakt voor de rode ruil van Fibermail. al is de kaart meer wit dan rood, het roodwerk vult het thema evengoed in. de kaart is inmiddels bij Rian aangekomen.

Fabric page for Mieke for the month September. yes, I've fallen behind I'm afraid. her theme was 'being lucky'. I've altered it a bit into luck. I used the saying: luck is like a butterfly, the more you chase after it, the more it moves away from you, but when you leave it alone, it will come to you. background is handdyed fabric, the butterfly a painted Venetian lace motif surrounded by beaded down silk flowers.
Textielpagina voor Mieke voor september, ja ik loop achter vrees ik. haar thema was geluk hebben. ik heb het een beetje veranderd in geluk. ik heb de afbeelding gebaseerd op de spreuk:
hoe meer je geluk najaagt, hoe meer het zich van je verwijderd, maar als je het laat rusten, komt het vanzelf naar je toe. de achtergrond is handgeverfde stof, de vlinder een beschilderd Venetiaans kant motief met rondom met kraaltjes opgenaaide kunstbloemetjes.

for the textile ATC swap group on stitchin fingers I made this Halloween themed ATC. it went into the mail on Wednesday to Robbie in Australia. it will take a while before it'll arrive. you can see all the ATCs we swap at the blog that goes with the group.
voor de textiele ATC ruil group van stitchin fingers heb ik deze ATC met Halloween thema gemaakt. ik heb 'm gisteren opgestuurd naar Robbie in Australië. het zal wel even duren eer die aankomt. je kunt hier al de ATCs zien die we ruilen op de blog die bij de groep hoort.


for October I was allowed to choose a theme and of course I chose toadstools: magic mushrooms to be precise. I didn't mean the ones that are used as a drug, but the magical feel that they have. this is the card I made for Maria Clara in Spain. I have it ready to be sent now. the background is screenprinted on handdyed fabric, then the fly fungus is stamped on with a handcut stamp. the dots are painted with gold metallic paint.
voor oktober mocht ik het thema uitkiezen en natuurlijk kwam ik met paddestoelen: magische paddestoelen. dit is de kaart die ik voor Maria Clara in Spanje hebt gemaakt. hij staat nu klaar om te verzenden. de achtergrond is een zeefdruk op handgeverfde stof, een vliegenzwam gestempeld met een zelfgesneden stempel. de stippen zijn van goudkleurige metallic verf.

while I was at it I made 2 more magic mushroom ATCs. these are to swap with anyone who wants to swap with me. fly fungus stamped with pearl paint onto handdyed fabric. dots are puff paint. email me when you want to swap an ATC or leave a comment.
aangezien ik toch bezig was heb ik nog twee magische paddestoelen ATCs gemaakt. deze zijn om te ruilen met wie interesse heeft. vliegenzwam gestempeld met parelmoer verf of handgeverfde stof. stippen van puff paint. email me als je een ATC wilt ruilen of laat een berichtje achter.