dinsdag 17 juni 2008

a day of experiments

I needed to paint a piece of lace int he shape of a peacock for a cq project. I decided to play with an oval piece of lace as well. I continued with dyeing embroidery thread. I used perl, embroidery floss and embroidery cotton in pale colors like beige, yellow, white and pale green. I painted each skein using several colors. I used Deka Silk for the paint and heat set it in the oven.
Ik moest een stuk kant in de vorm van een pauw verven voor een cq blok. Ik heb gelijk ook het ovale kantje geverfd. Vervolgens heb ik borduurgarens geverfd. Ik heb perle garen, splijtgaren en borduurkatoen gebruikt in lichte kleuren zoals beige, geel, wit en lichtgroen. Ik heb iedere streng in verschillende kleuren geverfd met Deka Silk en na het drogen heb ik het in de oven gefixeerd.

Next I painted Tyvek with the Deka Silk. The nice thing about this paint is that it gets absorbed by the Tyvek and becomes one with it. When you treat the Tyvek with heat, the paint doesn't come off like other paints do, it just gets more concentrated. I ironed the Tyvek to get the shapes I was looking for.
Vervolgens heb ik Tyvek geverfd met Deka Silk. Het fijne van deze verf is dat 't in de Tyvek trekt en er één geheel mee vormt. Als je de Tyvek verhit bladdert de verf er niet af zoals andere verfsoorten wel doen, de kleur wordt wel wat meer geconcentreert. Ik heb de Tyvek gestreken om het effect te krijgen dat ik zocht.


Next experiment was with fun foam. I cut a piece of the foam and put it onto a piece of wood. Then I heated it with a heatgun. When the piece was hot I immediately pressed a rubberstamp into it and then I cut out the shapes. These are the results. The black foam was thicker and therefore gives a nicer relief. Now the pieces can be painted or colored with paintsticks.
Het volgende experiment was met foam. Ik heb een stukje foam afgeknipt en op een plankje gelegd. Vervolgens heb ik het verhit met een heatgun en meteen een stempel erin gedrukt. Daarna heb ik de vormen uitgeknipt. Dit zijn de resultaten. Nu kunnen ze nog beschilderd worden of met oliekrijt gekleurd.
More fun foam. I simply used a punch to create these shapes. Fun foam works great with punches and gives crisp outlines. Only problem is that the foam is sometimes too thick for the punch, but a hammer can fix that.
Nog meer foam. Ik heb hier eenvoudig een pons gebruikt om de vormen te maken. Foam doet het erg goed in een pons en geeft mooie, duidelijke randen. Soms is de foam te dik voor de pons, maar dat is met een hamer te verhelpen.

1 opmerking:

Ati. Norway. zei

Wat een ideeën allemaal. Prachtige stola's ook !!