dinsdag 17 juni 2008

knitting

These are two of the many stoles I've knitted and crocheted. Both are knitted from patterns I found at the internet. The beige one is a lace pattern of leaves. dd Jose is modeling here for you and Mandy took the pics.
Dit zijn twee van de vele stola's die ik heb gebreid en gehaakt. Beide zijn gebreid van patronen die ik op internet heb gevonden.
De beige stola is van een kant patroon van blaadjes. Mijn dochter Jose showt de stola terwijl Mandy de foto's neemt.


This stole is knitted from left overs of other projects. The leading color is the variegated yarn that has turquoise, green, purple and blue in it. I repeat this yarn every couple of pattern rows. It gives the stole unity. This stole is mine and now I'm knitting a next one for Marloes, using the same variegated yarn as main thread. Can you tell dd got sunburned?
Deze stola is gebreid van restjes garens. De voornaamste kleur is van een gemeleerd garen in de kleuren turkoois, groen, paars en blauw. Ik laat dit garen om de paar patronen terugkomen. Het geeft de stola eenheid. Deze stola is voor mij en nu ben ik een volgende aan het breien voor Marloes. Ik gebruik hetzelfde garen als hoofdkleur. Kun je zien dat Jose verbrand is?

Geen opmerkingen: