vrijdag 12 maart 2010

stumpwork rr, Diane's blog in progress

I'm in a crazy quilt round robin of the cqint group and the theme is stumpwork. I love stumpwork. This is Diane's block and so far I added the lace motif at the top right, the lace and berries seam treatment at the left and I've embroidered a heart at the bottom part.
Ik doe mee met een crazy quilt estafette van de cqint groep en het thema is stumpwerk. Ik ben gek op stumpwerk. Dit is het blok van Diane. Tot nog toe heb ik rechtsboven het kantmotief opgenaaid. Links een kant en kralen zoomversiering gemaakt en links onder een hart geborduurd.


The lace is tea dyed and embellished with beads and tiny wax pearls.
The stem of the berries is a whipped chain stitch in floss. The berries are rosette beads (they look like pony beads) covered with small glass beads. I tried to embroider the leaves but had to rip them several times because they didn't look right next to the berries, so I decided to bead them too.
Het kantje is gekleurd met thee en versierd met kraaltjes en waspareltjes.
De steel van de bessen is een omslingerde kettingsteek. De bessen zijn gemaakt van rosette kralen omwikkeld met kleine glaskraaltjes. Ik wilde de blaadjes borduren, maar moest ze verscheidene keren uithalen want ze pasten niet bij de bessen. Uiteindelijk heb ik ze ook van kralen gemaakt.


Here's my heart design. Feel free to use it, but plz add my name as designer of the heart and I'd love to see what you do with it.
Dit is mijn hart ontwerp. Gebruik het gerust, maar vermeld wel mijn naam als ontwerper van het hart en ik zou graag zien wat je ermee maakt.
1 opmerking:

Diane zei

Hi there! I was scrolling through your blog and came across my block that you are working on. I really like the beaded berries and leaves. My block is certainly off to a great start!